Hypnose kan bij kinderen zeer goed worden toegepast. Dit is mogelijk met kinderen vanaf ongeveer 5 jaar. Kinderen kunnen hun verbeeldingskracht vaak goed gebruiken waardoor het erg makkelijk is om in hypnose te gaan. Ze vinden het vaak ook erg leuk.

De kritische factor van het brein

Kinderen zijn zeer ontvankelijk voor suggesties. Zowel de negatieve als de positieve suggesties worden zeer snel aangenomen tot waarheid. Bij kinderen tot een jaar of 7-9 is er nog geen kritische factor. Deze kritische factor is het deel in het brein dat de waarheid beoordeeld van datgene dat wordt gezegd en bepaalt of het wordt opgeslagen in het onderbewustzijn.

Waar kan hypnose bij kinderen voor worden ingezet?

Hypnose bij kinderen kan worden ingezet voor onder andere: bedplassen, zwemangst (door het diepe gat zwemmen), nagelbijten, angst voor de dokter en/of tandarts.

Voor de sessie hebben de ouder(s) al telefonisch contact met mij gehad. Wanneer u met uw kind komt is het belangrijk dat uw kind zijn/haar verhaal kan vertellen. Wat wil uw kind nu precies? Vervolgens wordt aansluitend aan het intakegesprek de sessie gedaan. Uw kind leert tijdens de sessie(s) een techniek waarmee hij/zij thuis kan blijven oefenen.

Verschil tussen hypnose met volwassenen en kinderen

Een sessie met een kind is anders dan een sessie met een volwassen persoon. Bij kinderen tot een jaar of 14 wordt meer gewerkt met fantasie en ook wordt het taalgebruik aangepast aan het kind. Bij ieder kind wordt er gekeken naar het ontwikkelingsniveau en de taalvaardigheid.